E-office Login.

 
กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง
ชื่อผู้ใช้ 
รหัสผ่าน 

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ถนนหัวยผึ้ง-นาคู  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46240  
Tel 0-4386-9104 , 0-4386-9064  Fax 0-4386-9583  
  webmaster :
ict@kalasin3.go.th